Nazwisko i imię:
Kliniki.
Tytuł:
Z Kliniki pedyatrycznej Uniw. Jag. Prof. Dra L. M. Jakubowskiego w Krakowie. Rok szk. 1896/97. I. Simon Fr. O rozpoznawaniu duru brzusznego z surowicy krwi chorego zapomocą bulionowej hodowli prątka Ebertha (str. 1—10). II. Raczyński J. Doświadczenia kliniczne t. zw. tłustem mlekiem prof. Gaertnera (str. 11—26). III. Lewkowicz Ksaw. Pasorzyty zimnicze, ich stosunek do ciałek i budowa ciałka krwi czerwonego (str. 27—34). IV. Raczyński J. O nakłóciu lędźwiowem (punctio lumbalis) w przewlekłem wodogłowiu (str. 35—44). (Odb. z Przeglądu Lekarskiego).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1897,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 44. Ob. też Jakubowski Maciej Leon. Jag.
Całość:
Kliniki.
Z Kliniki pedyatrycznej Uniw. Jag. Prof. Dra L. M. Jakubowskiego w Krakowie. Rok szk. 1896/97. I. Simon Fr. O rozpoznawaniu duru brzusznego z surowicy krwi chorego zapomocą bulionowej hodowli prątka Ebertha (str. 1—10). II. Raczyński J. Doświadczenia kliniczne t. zw. tłustem mlekiem prof. Gaertnera (str. 11—26). III. Lewkowicz Ksaw. Pasorzyty zimnicze, ich stosunek do ciałek i budowa ciałka krwi czerwonego (str. 27—34). IV. Raczyński J. O nakłóciu lędźwiowem (punctio lumbalis) w przewlekłem wodogłowiu (str. 35—44). (Odb. z Przeglądu Lekarskiego).
Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1897,
w 8ce, str. 2 nl., 44.
Ob. też Jakubowski Maciej Leon.
Jag.