Nazwisko i imię:
Feigel Longin (prof. Uniw. Lwowskiego; 1845—1893).
Tytuł:
Z kazuistyki sądowo-lekarskiej. Zagadkowa śmierć ś. p. R. M(ałeckiej). Otrucie czyli śmierć naturalna? Odpowiedź na orzeczenie pp. Chemików: Prof. Dra Radziszewskiego i Dra Schramma, jakoteż na orzeczenie Wydziału lekarskiego Uniw. krak., napisał Dr. ...
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Pillera i Sp., 1885,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. IV, 31. Są dwa odmienne wydania. Jag.
Całość:
Feigel Longin (prof. Uniw. Lwowskiego; 1845—1893).
Z kazuistyki sądowo-lekarskiej. Zagadkowa śmierć ś. p. R. M(ałeckiej). Otrucie czyli śmierć naturalna? Odpowiedź na orzeczenie pp. Chemików: Prof. Dra Radziszewskiego i Dra Schramma, jakoteż na orzeczenie Wydziału lekarskiego Uniw. krak., napisał Dr. ...
Lwów, druk. Pillera i Sp., 1885,
w 8ce, str. IV, 31.
Są dwa odmienne wydania.
Jag.