Nazwisko i imię:
Kowerska Zofia z Przewłockich (1845-1929).
Tytuł:
Z pamiętnika ornitologa przez Zofię Kowerską. (Biblioteka nowa uniwersalna arcydzieł literatury europejskiej, r. XIV).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, Druk. Czasu, 1900,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 157; kor. 3. Zachowane egzemplarze różnią się oprawami. Niekiedy zachowana okładka broszurowa z informacjami o serii: Ogólnego wydawnictwa zeszyt 233. Rocznik XIV. Serya II. Nowa Biblioteka Uniwersalna. Treść zeszytu z 1 Marca 1900 ... Odpowiedzialny redaktor Maryan Matula ... W Krakowie. Spółka Wydawnicza Polska. 1900. (Nadto zawiera informacje o przedpłacie i prenumeracie). - W innych egzemplarzach zamiast okładki broszurowej płócienna oprawa wydawnicza, zawierająca tytuł serii (na przodzie) i właściwy tytuł dzieła (na grzbiecie). Nadto w niektórych egzemplarzach na końcu dwie karty nieliczbowane, zawierające ofertę Spółki Wydawniczej Polskiej: jedna drukowana obustronnie, druga zadrukowana wyłącznie na stronie verso (tylna okładka broszurowa? błąd oprawy?). Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kowerska Zofia z Przewłockich (1845-1929).
Z pamiętnika ornitologa przez Zofię Kowerską. (Biblioteka nowa uniwersalna arcydzieł literatury europejskiej, r. XIV).
Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, Druk. Czasu, 1900,
w 8ce, str. 157; kor. 3.
Zachowane egzemplarze różnią się oprawami. Niekiedy zachowana okładka broszurowa z informacjami o serii: Ogólnego wydawnictwa zeszyt 233. Rocznik XIV. Serya II. Nowa Biblioteka Uniwersalna. Treść zeszytu z 1 Marca 1900 ... Odpowiedzialny redaktor Maryan Matula ... W Krakowie. Spółka Wydawnicza Polska. 1900. (Nadto zawiera informacje o przedpłacie i prenumeracie). - W innych egzemplarzach zamiast okładki broszurowej płócienna oprawa wydawnicza, zawierająca tytuł serii (na przodzie) i właściwy tytuł dzieła (na grzbiecie).
Nadto w niektórych egzemplarzach na końcu dwie karty nieliczbowane, zawierające ofertę Spółki Wydawniczej Polskiej: jedna drukowana obustronnie, druga zadrukowana wyłącznie na stronie verso (tylna okładka broszurowa? błąd oprawy?).
Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.