Nazwisko i imię:
(Cyprysiński Antoni; 1806—1860).
Tytuł:
Z powinszowaniem Imienin. W. Antoniemu Cyprisińskiemu ...
Miejsce i rok wydania:
Dnia 13. VI. 1844 r.
Opis/komentarz:
Inny wiersz niż wyżej. Jag.(?) — obacz Ammon A. (Dyetetyka 1827); Biblioteka Warsz.; Polak Sumienny (Warsz.); Rapport; Sławianin (Warsz.). Współpracownik Biblioteki Warszawskiej. Wiele dzieł w rękopisie pozostawił, między tymi mianowicie: Opis obwodu sandomierskiego, napisany przed r. 1830.
Całość:
(Cyprysiński Antoni; 1806—1860).
Z powinszowaniem Imienin. W. Antoniemu Cyprisińskiemu ...
Dnia 13. VI. 1844 r.
Inny wiersz niż wyżej.
Jag.(?)
— obacz Ammon A. (Dyetetyka 1827); Biblioteka Warsz.; Polak Sumienny (Warsz.); Rapport; Sławianin (Warsz.).
Współpracownik Biblioteki Warszawskiej. Wiele dzieł w rękopisie pozostawił, między tymi mianowicie: Opis obwodu sandomierskiego, napisany przed r. 1830.