Nazwisko i imię:
Grosglik Samuel (1860—1931).
Tytuł:
Z powodu andrologii dra Misiewicza. (Odb. z Gazety Lekarskiej).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1897,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 2 nl., 14, kop. 25. Nar. — Warsz.Un.
Całość:
Grosglik Samuel (1860—1931).
Z powodu andrologii dra Misiewicza. (Odb. z Gazety Lekarskiej).
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1897,
w 4ce, str. 2 nl., 14, kop. 25.
Nar. — Warsz.Un.