Nazwisko i imię:
Katalogi. Bartoszewicz Adam Dominik (1838—1886) i Biernacki Mikołaj.
Tytuł:
Za bezcen! Z powodu zmiany lokalu Księgarnia Polska we Lwowie (12 ul. Kopernika) zniżyła ceny książek poniżej wyszczególnionych do stopy niepraktykowanej dotąd. Zniżenie to jest ograniczone do książek znajdujących się na składzie w Księgarni — po wyczerpaniu których, dostarczać nadal po tej cenie nie będziemy mogli. — Życzący więc korzystać z tego zniżenia cen zechcą pospieszyć z nadesłaniem zamówień: Książek objętych niniejszym katalogiem ani do przejrzenia, ani na wypłaty ratami wysyłać nie możemy, gdyż zapasy nie są duże. Zwracamy szczególną uwagę na Spis Książek dla ludu i dla Młodzieży, zawiera on bowiem prawie wszystko to co w obecnej chwili w handlu księgarskim dostać można. Księgarnia nasza jest obficie w te artykuły zaopatrzona i posiada w wielkiej ilości Książki w odpowiednich na Nagrody pilności oprawach. Księgarnia Polska, Lwów 12 ul. Kopernika.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Zakładu nar. im. Ossolińskich, 1872,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 8. Jag.
Całość:
Katalogi. Bartoszewicz Adam Dominik (1838—1886) i Biernacki Mikołaj.
Za bezcen! Z powodu zmiany lokalu Księgarnia Polska we Lwowie (12 ul. Kopernika) zniżyła ceny książek poniżej wyszczególnionych do stopy niepraktykowanej dotąd. Zniżenie to jest ograniczone do książek znajdujących się na składzie w Księgarni — po wyczerpaniu których, dostarczać nadal po tej cenie nie będziemy mogli. — Życzący więc korzystać z tego zniżenia cen zechcą pospieszyć z nadesłaniem zamówień: Książek objętych niniejszym katalogiem ani do przejrzenia, ani na wypłaty ratami wysyłać nie możemy, gdyż zapasy nie są duże. Zwracamy szczególną uwagę na Spis Książek dla ludu i dla Młodzieży, zawiera on bowiem prawie wszystko to co w obecnej chwili w handlu księgarskim dostać można. Księgarnia nasza jest obficie w te artykuły zaopatrzona i posiada w wielkiej ilości Książki w odpowiednich na Nagrody pilności oprawach. Księgarnia Polska, Lwów 12 ul. Kopernika.
Lwów, druk. Zakładu nar. im. Ossolińskich, 1872,
w 4ce, str. 8.
Jag.