Nazwisko i imię:
Biegeleisen Henryk dr (1855—1934).
Tytuł:
Żywot ks. Jezuity Franciszka Bohomolca.
Miejsce i rok wydania:
(Nadbitka z Albumu uczącej się młodzieży polskiej, poświęconego J. I. Kraszewskiemu). Lwów, druk. Gazety Narodowej, 1879,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 619—659. Ossol.
Całość:
Biegeleisen Henryk dr (1855—1934).
Żywot ks. Jezuity Franciszka Bohomolca.
(Nadbitka z Albumu uczącej się młodzieży polskiej, poświęconego J. I. Kraszewskiemu). Lwów, druk. Gazety Narodowej, 1879,
w 8ce, str. 619—659.
Ossol.