Nazwisko i imię:
(Antoni Padewski św.; 1195–1231).
Tytuł:
Żywot św. Antoniego z Padwy, w języku łacińskim w Antwerpii r. 1647 (może 1617?) przez Braci zakonu św. Franciszka wydany, teraz na język polski przełożony, z dodaniem Nowenny do św. Antoniego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1879, {Warszawa, nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego, 1886
Opis/komentarz:
} w 16ce, str. 139, III i 1 ryc, 25 kop. – toż. Warszawa, nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego, 1886, w 16ce, str. 126 i II.
Całość:
(Antoni Padewski św.; 1195–1231).
Żywot św. Antoniego z Padwy, w języku łacińskim w Antwerpii r. 1647 (może 1617?) przez Braci zakonu św. Franciszka wydany, teraz na język polski przełożony, z dodaniem Nowenny do św. Antoniego.
Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1879, {Warszawa, nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego, 1886
} w 16ce, str. 139, III i 1 ryc, 25 kop.
– toż. Warszawa, nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego, 1886, w 16ce, str. 126 i II.