Nazwisko i imię:
Brzozowski Stanisław.
Tytuł:
Żywot św. Barbary, Panny i Męczenniczki.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego], (ok. 1884),
Opis/komentarz:
cena kop. 3.
Całość:
Brzozowski Stanisław.
Żywot św. Barbary, Panny i Męczenniczki.
Tamże [Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego], (ok. 1884),
cena kop. 3.