Nazwisko i imię:
Kongresu.
Tytuł:
Z Kongresu antymasońskiego w Trydencie, 1896. (Odb. z Czasu).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1896,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 16. Czart. — Jag.
Całość:
Kongresu.
Z Kongresu antymasońskiego w Trydencie, 1896. (Odb. z Czasu).
Kraków, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1896,
w 8ce małej, str. 16.
Czart. — Jag.