Nazwisko i imię:
Klemensiewiczówna Teresa (1862—1936).
Tytuł:
Z męczeńskiego żywota. Szkice do opowieści. Skreśliła Marya (!) Klemensiewiczówna. (Biblioteka Wydawnictwa Dwutygodnika Ilustrowanego „Świat”).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. redakcyi, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1891,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 35. Czart. — Jag. — Nar. — Ossol.
Całość:
Klemensiewiczówna Teresa (1862—1936).
Z męczeńskiego żywota. Szkice do opowieści. Skreśliła Marya (!) Klemensiewiczówna. (Biblioteka Wydawnictwa Dwutygodnika Ilustrowanego „Świat”).
Kraków, nakł. redakcyi, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1891,
w 8ce, str. 35.
Czart. — Jag. — Nar. — Ossol.