Nazwisko i imię:
Borkowski Stanisław Dunin hr. (1782— 1850).
Tytuł:
Note sur la Bothriolith. (Journal des Mines t. XXV, 1809).
Całość:
Borkowski Stanisław Dunin hr. (1782— 1850).
Note sur la Bothriolith. (Journal des Mines t. XXV, 1809).