Nazwisko i imię:
Bonawentura św. (1221—1274).
Tytuł:
Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest droga zbawienna, którą Pan Zbawiciel i Odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyjściem swojém na świat dla odkupienia i wybawienia z mocy szatańskiéj, będąc (jako się sam mianował Joan. 14.) drogą, prawdą i żywotem, nas do nieba prowadził, nauczał i ożywiał, według historyi Ewangelistów świętych opisana przez św. ... a przez Baltazara Opecia doktora akademii krakowskiej przetłumaczona i wydana pierwszy raz w Krakowie r. 1522.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. i druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1855,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 325, kop. 90. Jag. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. Katalogi podają edycję tamże także z r. 1853, zdaje się, że edycja ta wyszła bez podania roku druku.
Całość:
Bonawentura św. (1221—1274).
Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest droga zbawienna, którą Pan Zbawiciel i Odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyjściem swojém na świat dla odkupienia i wybawienia z mocy szatańskiéj, będąc (jako się sam mianował Joan. 14.) drogą, prawdą i żywotem, nas do nieba prowadził, nauczał i ożywiał, według historyi Ewangelistów świętych opisana przez św. ... a przez Baltazara Opecia doktora akademii krakowskiej przetłumaczona i wydana pierwszy raz w Krakowie r. 1522.
Poznań, nakł. i druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1855,
w 12ce, str. 325, kop. 90.
Jag. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un.
Katalogi podają edycję tamże także z r. 1853, zdaje się, że edycja ta wyszła bez podania roku druku.