Nazwisko i imię:
Jutrzenka.
Tytuł:
Tygodnik dla Izraelitów Polskich.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktor Daniel Neufeld, druk. w Drukarni Gazety Codziennej (od nru ... r. 1863: w Drukarni Gazety Polskiej), skład główny w księgarni H. Natansona, rok I: 1861 (nr 1 z 5 VII) — rok III: 1863 (nr ostatni: 43 z 23 X),
Opis/komentarz:
w 4ce dużej, pojedynczy nr liczy str. 8, paginacja ciągła w obrębie roku, prenumerata roczna rsr. 3 (złp. 20), następnie złp 26 gr. 20, pojedynczy nr kop. 10. Pisali tu m. in.: Mojżesz Adler; J. Altberg; Michał Aszejewicz; Mathias Bersohn; S. Blay (jun.); H. Caro; Ad. Jak. Cohn; Fabian Cohn; S. Dankiewicz; Debora; Marek Dubs; Michał Eisen; J. Elsenberg; N. Felsenhardt; Hilary Glattstern; S. Glattstern (jako S. G.); Jak. Goldszmidt; H. Grünbaum; B. Grünfeld; Ludwik Gumplowicz; ben Izaak; Samuel Izaak; M. Jastrow; Kirszrot (jako K.-t.); A. Kluger; J. A. Korngold; Sal. Korngold (jako Sk); Al. Kraushaar; S. J. Lederer; Leopold Lubelski; Adam Maszewski; L. Mayer; Herman Meyer; Josek Miednicki (pseud.? — koresp. z Wilna); Maurycy Nelken; Daniel Neufeld; N. Nirnstein; Hilary Nussbaum; Maurycy Peretz; H. Przybysławski; J. Reiman; Izaak Rosenblatt; D. Rundo; Ad. Rutkowski; W. Sabowski; Rozalia M. z Feliksów Saulson; Adam Schwarzenstein; S. Silberstein; Stan. Słonimski; St. Socha; W. J. Syrkin; L. J. Szapir; A. Szwarcenberg; S. Trachtenberg; Szebszel Tropowski; J. L. D. Wiener; M. Wolf. Listy do redakcji, sprostowania, noty polemiczne i tp. pisali m. in.: Wilhelm Bergman; Hier. Borowski; A. Chajęcki; J. Cywior; J. Gautier; Dawid Hordon; Izydor Kempiński; Elwira z Szeflerów Krongold; Hilary Kuszel; Antoni Kwilecki; J. M. Lewinsohn; M. Lichtenfeld (jako M. L.); Jakub Löwenberg; Luceński; T. Maleszewski; Ludw. Mamroth; A. Markson; Andrzej Mazur; Medard; Baer Meisels; ks. F. Mikulski; Zelig Minor; D. Neufeld; S. Reich; Dawid Reinherz; J. Rothwand; J. Sandemeer; Maurycy Süss; G. Winawer; Woyda; Michał Chajmowicz Zabłudowski. Tłumaczeni byli (m. in.): Berthold Auerbach (tł. Salomea G.); H. Jolowicz (tł. T.); M. Kayserling (tł. S... G.); Gutman Klemperer (tł. L. N.); Leop. Komper (tł. J. Elsenberg); G. E. Lessing (tł. Rozalia z Feliksów M. Saulson); lord Maculay (tł. anon); Moses ben Majmon (Majmonides) (tł. ...n); L. Meyer (tł. Al. K.); L. Oury (tł. N. L.); M. Rapoport (tł. W. Sabowski). Inst.Bad.Lit. — Jag. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Jutrzenka.
Tygodnik dla Izraelitów Polskich.
Warszawa, redaktor Daniel Neufeld, druk. w Drukarni Gazety Codziennej (od nru ... r. 1863: w Drukarni Gazety Polskiej), skład główny w księgarni H. Natansona, rok I: 1861 (nr 1 z 5 VII) — rok III: 1863 (nr ostatni: 43 z 23 X),
w 4ce dużej, pojedynczy nr liczy str. 8, paginacja ciągła w obrębie roku, prenumerata roczna rsr. 3 (złp. 20), następnie złp 26 gr. 20, pojedynczy nr kop. 10.
Pisali tu m. in.: Mojżesz Adler; J. Altberg; Michał Aszejewicz; Mathias Bersohn; S. Blay (jun.); H. Caro; Ad. Jak. Cohn; Fabian Cohn; S. Dankiewicz; Debora; Marek Dubs; Michał Eisen; J. Elsenberg; N. Felsenhardt; Hilary Glattstern; S. Glattstern (jako S. G.); Jak. Goldszmidt; H. Grünbaum; B. Grünfeld; Ludwik Gumplowicz; ben Izaak; Samuel Izaak; M. Jastrow; Kirszrot (jako K.-t.); A. Kluger; J. A. Korngold; Sal. Korngold (jako Sk); Al. Kraushaar; S. J. Lederer; Leopold Lubelski; Adam Maszewski; L. Mayer; Herman Meyer; Josek Miednicki (pseud.? — koresp. z Wilna); Maurycy Nelken; Daniel Neufeld; N. Nirnstein; Hilary Nussbaum; Maurycy Peretz; H. Przybysławski; J. Reiman; Izaak Rosenblatt; D. Rundo; Ad. Rutkowski; W. Sabowski; Rozalia M. z Feliksów Saulson; Adam Schwarzenstein; S. Silberstein; Stan. Słonimski; St. Socha; W. J. Syrkin; L. J. Szapir; A. Szwarcenberg; S. Trachtenberg; Szebszel Tropowski; J. L. D. Wiener; M. Wolf.
Listy do redakcji, sprostowania, noty polemiczne i tp. pisali m. in.: Wilhelm Bergman; Hier. Borowski; A. Chajęcki; J. Cywior; J. Gautier; Dawid Hordon; Izydor Kempiński; Elwira z Szeflerów Krongold; Hilary Kuszel; Antoni Kwilecki; J. M. Lewinsohn; M. Lichtenfeld (jako M. L.); Jakub Löwenberg; Luceński; T. Maleszewski; Ludw. Mamroth; A. Markson; Andrzej Mazur; Medard; Baer Meisels; ks. F. Mikulski; Zelig Minor; D. Neufeld; S. Reich; Dawid Reinherz; J. Rothwand; J. Sandemeer; Maurycy Süss; G. Winawer; Woyda; Michał Chajmowicz Zabłudowski.
Tłumaczeni byli (m. in.): Berthold Auerbach (tł. Salomea G.); H. Jolowicz (tł. T.); M. Kayserling (tł. S... G.); Gutman Klemperer (tł. L. N.); Leop. Komper (tł. J. Elsenberg); G. E. Lessing (tł. Rozalia z Feliksów M. Saulson); lord Maculay (tł. anon); Moses ben Majmon (Majmonides) (tł. ...n); L. Meyer (tł. Al. K.); L. Oury (tł. N. L.); M. Rapoport (tł. W. Sabowski).
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Tor.Un. — Warsz.Un.