Nazwisko i imię:
(Józef św.)
Tytuł:
Żywot św. Józefa wyznawcy podług brewiarza rzymskiego.
Miejsce i rok wydania:
Łowicz, nakł. R. Oczykowskiego, druk. M. Stochelskiego w Częstochowie, 1884,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 19 i spis.
Całość:
(Józef św.)
Żywot św. Józefa wyznawcy podług brewiarza rzymskiego.
Łowicz, nakł. R. Oczykowskiego, druk. M. Stochelskiego w Częstochowie, 1884,
w 16ce, str. 19 i spis.