Nazwisko i imię:
(Józef św.)
Tytuł:
Żywot św. Józefa wyznawcy.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. St. Niemiery, b. r.,
Opis/komentarz:
kop. 7 1/2.
Całość:
(Józef św.)
Żywot św. Józefa wyznawcy.
Warszawa, nakł. St. Niemiery, b. r.,
kop. 7 1/2.