Nazwisko i imię:
(Jezus).
Tytuł:
Żyje Jezus. Sposób ceremonii ktore się odprawuią przy obłoczynach i professyi Zakonnych Panien Nawiedzenia Nayświętszey Panny Maryi. Na nowo przedrukowany.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Drukarnia XX. Pijarów u Michała Zabohonskiego i Jerzego Kozłowskiego, 1822,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 47. Dedykowane Konstancji Teresie Dłuskiej, przełożonej klasztoru wileńskiego. Ossol.
Całość:
(Jezus).
Żyje Jezus. Sposób ceremonii ktore się odprawuią przy obłoczynach i professyi Zakonnych Panien Nawiedzenia Nayświętszey Panny Maryi. Na nowo przedrukowany.
Wilno, Drukarnia XX. Pijarów u Michała Zabohonskiego i Jerzego Kozłowskiego, 1822,
w 4ce, str. 47.
Dedykowane Konstancji Teresie Dłuskiej, przełożonej klasztoru wileńskiego.
Ossol.