Nazwisko i imię:
(Jezus).
Tytuł:
Żyje Jezus. Drzewo żywota wiecznego przenajświętsze Jezusa Serce przez Zbawiciela samego w Instytucie św. Franciszka de Sales pod tyt. Nawiedzenie Najśw. Panny Zakonnic zasadzone, a od Ojca św. Klemensa XI. w r. 1717 wielkiemi odpustami temu Bractwu nadanemi, do kaplicy pomienionych zakonnic powagą pasterską introdukowane, zaś r. dopiero 1737 do kościoła erygującego się pod tyt. najśw. Serce P. Jezusa osobliwą bullą Ojca św. Klemensa XII. konfirmowane i przez też Zakonnice do druku podane.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, w drukarni XX. Bazylianów, 1809,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 388, 8 kart na przodzie i regestr. — toż. Wilno, druk. Missyonarzy, 1821, w 8ce, str. 356.
Całość:
(Jezus).
Żyje Jezus. Drzewo żywota wiecznego przenajświętsze Jezusa Serce przez Zbawiciela samego w Instytucie św. Franciszka de Sales pod tyt. Nawiedzenie Najśw. Panny Zakonnic zasadzone, a od Ojca św. Klemensa XI. w r. 1717 wielkiemi odpustami temu Bractwu nadanemi, do kaplicy pomienionych zakonnic powagą pasterską introdukowane, zaś r. dopiero 1737 do kościoła erygującego się pod tyt. najśw. Serce P. Jezusa osobliwą bullą Ojca św. Klemensa XII. konfirmowane i przez też Zakonnice do druku podane.
Wilno, w drukarni XX. Bazylianów, 1809,
w 8ce, str. 388, 8 kart na przodzie i regestr.
— toż. Wilno, druk. Missyonarzy, 1821, w 8ce, str. 356.