Nazwisko i imię:
Jednota A. W.
Tytuł:
Wdowa, studjum psychologiczne. Śmierć. Spójnia węzła małżeńskiego. Tragedja rozłąki. Wdowa na wydaniu (okres abnegacyi i Hamletowski). Walka z przeszkodami do powtórnego Hymenu (zarzuty ludzkie: utrata panieństwa, była mężatką, dzieci). Konkurenci wdowy (od szatana, od Boga, Pierwiosnek, Drejfuski). Epilog (rady autora).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. autora, druk. F. Csernáka, 1900,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 31, kop. 30. Dedykowane: „Bezwiednej Inicjatorce „Wdowy” Jej Cesarskiej Wysokości Arcyksiężnie Austryackiej Stefanji, Wdowie, ośmiela się hołdować autor”. Nar.
Całość:
Jednota A. W.
Wdowa, studjum psychologiczne. Śmierć. Spójnia węzła małżeńskiego. Tragedja rozłąki. Wdowa na wydaniu (okres abnegacyi i Hamletowski). Walka z przeszkodami do powtórnego Hymenu (zarzuty ludzkie: utrata panieństwa, była mężatką, dzieci). Konkurenci wdowy (od szatana, od Boga, Pierwiosnek, Drejfuski). Epilog (rady autora).
Warszawa, nakł. autora, druk. F. Csernáka, 1900,
w 8ce małej, str. 31, kop. 30.
Dedykowane: „Bezwiednej Inicjatorce „Wdowy” Jej Cesarskiej Wysokości Arcyksiężnie Austryackiej Stefanji, Wdowie, ośmiela się hołdować autor”.
Nar.