Nazwisko i imię:
Jasieńska-Jaworska Jadwiga z Ciecierskich (zm. 1930).
Tytuł:
Z krainy baśni, poemat patryotyczny.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. autorki, A. Cybulski, druk. J. Fr. Tomaszewskiego, 1897,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 36, fen. 70.
Całość:
Jasieńska-Jaworska Jadwiga z Ciecierskich (zm. 1930).
Z krainy baśni, poemat patryotyczny.
Poznań, nakł. autorki, A. Cybulski, druk. J. Fr. Tomaszewskiego, 1897,
w 8ce, str. 36, fen. 70.