Nazwisko i imię:
Jaroszewicz Florian ks. (1694—1771).
Tytuł:
Żywot wielebnej Anny Kossakowskiej Zakonu ś. Benedykta Ksieni lwowskiej. Zebrany i spisany przez ks. ... kapłana Zakonu św. Franciszka Reformatów Roku Pańskiego 1767 w Krakowie. (Odb. z: Matka Świętych Polska)
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1884,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 15. Nar.
Całość:
Jaroszewicz Florian ks. (1694—1771).
Żywot wielebnej Anny Kossakowskiej Zakonu ś. Benedykta Ksieni lwowskiej. Zebrany i spisany przez ks. ... kapłana Zakonu św. Franciszka Reformatów Roku Pańskiego 1767 w Krakowie. (Odb. z: Matka Świętych Polska)
Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1884,
w 8ce, str. 15.
Nar.