Nazwisko i imię:
Januszkiewicz Adolf Michał Walerian Julian (1803—1857).
Tytuł:
ywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów kirgizkich. Berlin—Poznań, Księgarnia B. Behra,
Miejsce i rok wydania:
Paryż, Drukarnia J. Claye, 1861,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., CCXLI, 1 nl., 334; tal. 3. Ułożyli Eustachy Januszkiewicz i Feliks Wrotnowski. Zawiera na str. I—CCXLI: Żywot Adolfa Januszkiewicza (pióra F. Wrotnowskiego); na str. 1—326: Listy ze Stepów i wyjątki z dziennika podróży (Adolfa Januszkiewicza; na str. 327: Pismo Rządu Narodowego (z datą: Warszawa 21 VII 1831); od str. 328—332: Kazanie Księdza Wiktora Malewicza miane podczas exekwi w kościele parafialnym w Kojdanowie, po zmarłych Adolfie Januszkiewicza i Synowicy jego Kasyldzie Januszkiewiczównie w czerwcu 1857 roku. Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Tom I—II. Wydanie drugie. Berlin, księgarnia B. Behr'a (E. Bock), druk. G. Patza w Naumburgu, 1875, w 8ce, str. XIII, 248; 2 nl., 326. Zawartość jak w wyd. I. Inst.Bad.Lit. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Januszkiewicz Adolf Michał Walerian Julian (1803—1857).
ywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów kirgizkich. Berlin—Poznań, Księgarnia B. Behra,
Paryż, Drukarnia J. Claye, 1861,
w 8ce, str. 4 nl., CCXLI, 1 nl., 334; tal. 3.
Ułożyli Eustachy Januszkiewicz i Feliks Wrotnowski.
Zawiera na str. I—CCXLI: Żywot Adolfa Januszkiewicza (pióra F. Wrotnowskiego); na str. 1—326: Listy ze Stepów i wyjątki z dziennika podróży (Adolfa Januszkiewicza; na str. 327: Pismo Rządu Narodowego (z datą: Warszawa 21 VII 1831); od str. 328—332: Kazanie Księdza Wiktora Malewicza miane podczas exekwi w kościele parafialnym w Kojdanowie, po zmarłych Adolfie Januszkiewicza i Synowicy jego Kasyldzie Januszkiewiczównie w czerwcu 1857 roku.
Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Tom I—II. Wydanie drugie. Berlin, księgarnia B. Behr'a (E. Bock), druk. G. Patza w Naumburgu, 1875, w 8ce, str. XIII, 248; 2 nl., 326.
Zawartość jak w wyd. I.
Inst.Bad.Lit. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz.Un.