Nazwisko i imię:
Błotnicka z Parvich Maria Taida.
Tytuł:
Żywot Tadeusza Kościuszki. Skreśliła Marja Taida Parvi. Towarzystwo im. Stanisława Staszica we Lwowie. Rok I. Październik 1889. Tomik VIII.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Tow. im. Staszica, wydawca i odp. redaktor Szczepan Wicherek, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1889,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 100, hal. 60. Jag. — Ossol.
Całość:
Błotnicka z Parvich Maria Taida.
Żywot Tadeusza Kościuszki. Skreśliła Marja Taida Parvi. Towarzystwo im. Stanisława Staszica we Lwowie. Rok I. Październik 1889. Tomik VIII.
Lwów, nakł. Tow. im. Staszica, wydawca i odp. redaktor Szczepan Wicherek, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1889,
w 8ce, str. 100, hal. 60.
Jag. — Ossol.