Nazwisko i imię:
Jakubowicz (Jakóbowicz) Józef (ur. ok. 1820, zm. 1883).
Tytuł:
Z pamiętnika Józefa Jakóbowicza. Szlachetny czyn mieszczan z Mrzygłodu w roku 1846. Wydał Józef Żywicki.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. i w Komisie W. Simona, 1886,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 46, fen. 50. Na str. 1—7: Agaton Giler: Przedmowa — na str. 8—9: Józef Żywicki: Wstęp; str. 43—46: Józef Żywicki Dodatek. Wspomnienie pośmiertne o Dominiku Jakubowiczu, ojcu Józefa Jakubowicza. Czart. — Gdańsk — Jag. — Inst.Bad.Lit. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Jakubowicz (Jakóbowicz) Józef (ur. ok. 1820, zm. 1883).
Z pamiętnika Józefa Jakóbowicza. Szlachetny czyn mieszczan z Mrzygłodu w roku 1846. Wydał Józef Żywicki.
Poznań, druk. i w Komisie W. Simona, 1886,
w 8ce, str. 46, fen. 50.
Na str. 1—7: Agaton Giler: Przedmowa — na str. 8—9: Józef Żywicki: Wstęp; str. 43—46: Józef Żywicki Dodatek. Wspomnienie pośmiertne o Dominiku Jakubowiczu, ojcu Józefa Jakubowicza.
Czart. — Gdańsk — Jag. — Inst.Bad.Lit. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Wrocł.Un.