Nazwisko i imię:
(Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130).
Tytuł:
Żywot świętego Izydora oracza, patrona rolników, krótko zebrany, oraz i Nabożeństwo do tego Świętego, z nauką chrześciańską połączone. Za pozwoleniem duchownéj zwierzchności.
Miejsce i rok wydania:
Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pellara, 1860,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 72, cent. 20. Są tu m. in. utwory Fr. Karpińskiego i ks. Michała Łomnickiego. Ossol.
Całość:
(Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130).
Żywot świętego Izydora oracza, patrona rolników, krótko zebrany, oraz i Nabożeństwo do tego Świętego, z nauką chrześciańską połączone. Za pozwoleniem duchownéj zwierzchności.
Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pellara, 1860,
w 16ce, str. 72, cent. 20.
Są tu m. in. utwory Fr. Karpińskiego i ks. Michała Łomnickiego.
Ossol.