Nazwisko i imię:
Ilasiewicz Lubin F. W. (ok. 1832—1889).
Tytuł:
Z nurtów życia. Wiązanka rymów z teki dziennikarza.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. autora, druk. Dziennika Polskiego, 1888,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 108, 1 nl., kor. 2. Dedykowane matce autora Joannie Stefanii z Boguckich Ilasiewiczowej. Inst.Bad.Lit. — Jag. — Ossol. — Pozn.TPN — Tor.Un.
Całość:
Ilasiewicz Lubin F. W. (ok. 1832—1889).
Z nurtów życia. Wiązanka rymów z teki dziennikarza.
Lwów, nakł. autora, druk. Dziennika Polskiego, 1888,
w 8ce, str. 4 nl., 108, 1 nl., kor. 2.
Dedykowane matce autora Joannie Stefanii z Boguckich Ilasiewiczowej.
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Ossol. — Pozn.TPN — Tor.Un.