Nazwisko i imię:
Grzegorzewski Jan (ok. 1850—1922).
Tytuł:
Z kresów połabskich. Przez... (Odb. z Przeglądu Powszechnego).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. redakcji Przeglądu Powszechnego, Gebethner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1885,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 83, kor. 2. Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — toż. Wydanie drugie. Kraków, druk. W. Korneckiego, 1887, w 8ce, str. 2 nl., 83, 2 nl. Dedykowane bpowi Józefowi Jerzemu Strossmayerowi. Nar.
Całość:
Grzegorzewski Jan (ok. 1850—1922).
Z kresów połabskich. Przez... (Odb. z Przeglądu Powszechnego).
Kraków, nakł. redakcji Przeglądu Powszechnego, Gebethner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1885,
w 8ce, str. 83, kor. 2.
Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un.
— toż. Wydanie drugie. Kraków, druk. W. Korneckiego, 1887, w 8ce, str. 2 nl., 83, 2 nl.
Dedykowane bpowi Józefowi Jerzemu Strossmayerowi.
Nar.