Nazwisko i imię:
Gregorowicz Kazimierz (1833—1889).
Tytuł:
Z jakich powodów zmieniony został herb Państwa Polskiego. Odczyt miany podczas obchodu 23-letniej rocznicy Horodelskiej Zjazdu dnia 10 października 1884 r. w Paryżu. Przez...
Miejsce i rok wydania:
Paryż, Druk. Polska Adolfa Reiffa, 1884,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 20, centimów 50. Na dochód Czytelni Polskiej w Paryżu. Jag. — Nar. — Ossol.
Całość:
Gregorowicz Kazimierz (1833—1889).
Z jakich powodów zmieniony został herb Państwa Polskiego. Odczyt miany podczas obchodu 23-letniej rocznicy Horodelskiej Zjazdu dnia 10 października 1884 r. w Paryżu. Przez...
Paryż, Druk. Polska Adolfa Reiffa, 1884,
w 8ce, str. 20, centimów 50.
Na dochód Czytelni Polskiej w Paryżu.
Jag. — Nar. — Ossol.