Nazwisko i imię:
Grajnert Józef (1831—1910).
Tytuł:
Z domu i Ze Szkoły. Mały i wielki Świat dziecięcy. Tom II. Zajmująca książeczka dla dzieci. Opracował według źródeł niemieckich, i zastosował dla dzieci naszych... Z wielu Drzeworytami. (Biblioteka Ilustrowana dla Młodzieży).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösick, 1877,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. VIII, 2 nl., 242, kop. 90, w ozdobnej oprawie rs. 1 kop. 20. Tom I ob. niżej Mały i Wielki Świat Dziecięcy (1876). Jag. — Ossol. — Warsz.Un.
Całość:
Grajnert Józef (1831—1910).
Z domu i Ze Szkoły. Mały i wielki Świat dziecięcy. Tom II. Zajmująca książeczka dla dzieci. Opracował według źródeł niemieckich, i zastosował dla dzieci naszych... Z wielu Drzeworytami. (Biblioteka Ilustrowana dla Młodzieży).
Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösick, 1877,
w 8ce, str. VIII, 2 nl., 242, kop. 90, w ozdobnej oprawie rs. 1 kop. 20.
Tom I ob. niżej Mały i Wielki Świat Dziecięcy (1876).
Jag. — Ossol. — Warsz.Un.