Nazwisko i imię:
Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832).
Tytuł:
Żywot ziemski artysty. Przełożył z..., Ludwik Jenike. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1863).
Miejsce i rok wydania:
Bez osobnego tytułu, miejsca i roku,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 10. Inst.Bad.Lit.
Całość:
Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832).
Żywot ziemski artysty. Przełożył z..., Ludwik Jenike. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1863).
Bez osobnego tytułu, miejsca i roku,
w 8ce, str. 10.
Inst.Bad.Lit.