Nazwisko i imię:
Gostomski Anzelm (ok. 1508—1588).
Tytuł:
Notaty gospodarskie pisane może — 1560—1570 r. przez... wojewodę rawskiego pierwszy raz wydane po jego śmierci staraniem doktora Oczka pod tytułem Gospodarstwo r. 1588. W Krakowie Nakładem i Drukiem Jakóba Siebeneihera (!). Złotą zwać się mogące księgą. Teraz na nowo z porządku raz 5-ty odbite z porównaniem 3ch pierwszych wydań, co — do języka objaśnione uwagami, przydane żywotem pisarza i wzmianką o jego dziełach przez Radwańskiego Jana.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, wydawca, druk. Czasu, 1856,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 55, 1 nl., 112, rub. 1 kop. 35. Dedykowane przez wydawcę Marcelemu Jawornickiemu. Poprzednio wydane w K. Wł. Wójcickiego Bibliotece starożytnej pisarzy polskich, tom III, 1843, 1854 (ob.). Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Tor.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Gostomski Anzelm (ok. 1508—1588).
Notaty gospodarskie pisane może — 1560—1570 r. przez... wojewodę rawskiego pierwszy raz wydane po jego śmierci staraniem doktora Oczka pod tytułem Gospodarstwo r. 1588. W Krakowie Nakładem i Drukiem Jakóba Siebeneihera (!). Złotą zwać się mogące księgą. Teraz na nowo z porządku raz 5-ty odbite z porównaniem 3ch pierwszych wydań, co — do języka objaśnione uwagami, przydane żywotem pisarza i wzmianką o jego dziełach przez Radwańskiego Jana.
Kraków, wydawca, druk. Czasu, 1856,
w 8ce, str. 55, 1 nl., 112, rub. 1 kop. 35.
Dedykowane przez wydawcę Marcelemu Jawornickiemu.
Poprzednio wydane w K. Wł. Wójcickiego Bibliotece starożytnej pisarzy polskich, tom III, 1843, 1854 (ob.).
Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Tor.Un. — Wrocł.Un.