Nazwisko i imię:
Głębi.
Tytuł:
Z Głębi Duszy. (Z datą: Lwów, 30 XII 1863).
Miejsce i rok wydania:
Lipsk, druk. A. Th. Engelhardta, b. r. (1863),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8. Wiersz. Jag.(?) — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un.
Całość:
Głębi.
Z Głębi Duszy. (Z datą: Lwów, 30 XII 1863).
Lipsk, druk. A. Th. Engelhardta, b. r. (1863),
w 8ce, str. 8.
Wiersz.
Jag.(?) — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un.