Nazwisko i imię:
Gliszczyński (Glisczyński) Michał (1814—1874).
Tytuł:
Życie, nauczanie i śmierć Sokratesa. Napisał Michał Glisczyński.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Henryk Natanson, druk. Gazety Codziennej, 1858,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 6 nl., 134, 1 nl., rycina 1, rub. 1. Dedykowane Leopoldowi Kronenbergowi. Ak. — Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Gliszczyński (Glisczyński) Michał (1814—1874).
Życie, nauczanie i śmierć Sokratesa. Napisał Michał Glisczyński.
Warszawa, Henryk Natanson, druk. Gazety Codziennej, 1858,
w 8ce, str. 6 nl., 134, 1 nl., rycina 1, rub. 1.
Dedykowane Leopoldowi Kronenbergowi.
Ak. — Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.