Nazwisko i imię:
Geryczowa Anna z Rejtenów (zm.1857).
Tytuł:
Z pamiętników... Zmarłej w Paryżu roku 1857. (Odb. z Dziennika Literackiego w 100 egz.).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, w Drukarni Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1858,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 54, złp. 1 gr. 10. Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Pozn.Un. — Śl.
Całość:
Geryczowa Anna z Rejtenów (zm.1857).
Z pamiętników... Zmarłej w Paryżu roku 1857. (Odb. z Dziennika Literackiego w 100 egz.).
Lwów, w Drukarni Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1858,
w 8ce, str. 2 nl., 54, złp. 1 gr. 10.
Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Pozn.Un. — Śl.