Nazwisko i imię:
Gawalewicz Marian (1852—1910).
Tytuł:
Z mego albumu. Zbiór szkiców i obrazków. Zuzanna. — Mimi. — Świerk na pustkowiu. — Zgaszone gwiazdy. — Moja mamka. — Literat.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1892,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 6 nl., 273, 2 nl., rub. 1.20. Dedykowany Józefowi Wolffowi. Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Gawalewicz Marian (1852—1910).
Z mego albumu. Zbiór szkiców i obrazków. Zuzanna. — Mimi. — Świerk na pustkowiu. — Zgaszone gwiazdy. — Moja mamka. — Literat.
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1892,
w 8ce małej, str. 6 nl., 273, 2 nl., rub. 1.20.
Dedykowany Józefowi Wolffowi.
Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Tor.Un. — Warsz.Un.