Nazwisko i imię:
Gardło.
Opis/komentarz:
obacz Brunner M. L. (Czynności 1861); Heryng Teodor; Koszutski Józef (Jak pielęgnować 1894); Kowalski Henryk (błonica gardła 1894, 1895); Obaliński Alfred (W sprawie leczenia 1888, W sprawie techniki 1887); Raczyński Jan (O tak zwanem wrzodliwem zapaleniu 1898); Sędziak Jan; Ściborowski Wład. (narzędzia do badania 1865).
Całość:
Gardło.
obacz Brunner M. L. (Czynności 1861); Heryng Teodor; Koszutski Józef (Jak pielęgnować 1894); Kowalski Henryk (błonica gardła 1894, 1895); Obaliński Alfred (W sprawie leczenia 1888, W sprawie techniki 1887); Raczyński Jan (O tak zwanem wrzodliwem zapaleniu 1898); Sędziak Jan; Ściborowski Wład. (narzędzia do badania 1865).