Nazwisko i imię:
Gallus Józef (1860—1945).
Tytuł:
Z powinszowaniem na 25-letni Jubileusz Kapłaństwa Przewielebnego Imci Księdza Franciszka Przyniczyńskiego wydawcy „Opiekuna Katol." w dowód głębokiego szacunku ofiaruje...
Miejsce i rok wydania:
Bytom G.-Szl., 1893,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 1 nl. Wiersz. Śl.
Całość:
Gallus Józef (1860—1945).
Z powinszowaniem na 25-letni Jubileusz Kapłaństwa Przewielebnego Imci Księdza Franciszka Przyniczyńskiego wydawcy „Opiekuna Katol." w dowód głębokiego szacunku ofiaruje...
Bytom G.-Szl., 1893,
w 8ce, str. 1 nl.
Wiersz.
Śl.