Nazwisko i imię:
Galicji klimat.
Opis/komentarz:
obacz Brodzki Eug. (Królestwo 1821); Materyały do klimatografii (1870 i n.); Rohrer Maurycy (Meteorologie und Klimatologie 1866); Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydz. matemat.-przyrodniczego A. U. (Kraków); Sartyni Mateusz (Gradobicia 1861, 1862); Satke Wład.; Srokowski Stan. (Niederschlagsvertheilung 1897); Sprawozdania Komisyi fizyograficznej A. U. (Krak.); Szulc Kaz. (Ogólny zarys stref 1898)-Wierzbicki Daniel (Grady i gradobicia 1886).
Całość:
Galicji klimat.
obacz Brodzki Eug. (Królestwo 1821); Materyały do klimatografii (1870 i n.); Rohrer Maurycy (Meteorologie und Klimatologie 1866); Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydz. matemat.-przyrodniczego A. U. (Kraków); Sartyni Mateusz (Gradobicia 1861, 1862); Satke Wład.; Srokowski Stan. (Niederschlagsvertheilung 1897); Sprawozdania Komisyi fizyograficznej A. U. (Krak.); Szulc Kaz. (Ogólny zarys stref 1898)-Wierzbicki Daniel (Grady i gradobicia 1886).