Nazwisko i imię:
Gadowski Walenty ks.
Tytuł:
Z historyi pedagogii. Czasy od początków chrześcijaństwa do końca średniowiecza. Napisał Ks. ... Zeszyt I—II. Odbitka z Przeglądu Powszechnego.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1889 (zesz. I) — 1890 (zesz. II),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 82; 97; zeszyt po kor. 1. Czy wyszedł jeszcze zeszyt III? Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol.
Całość:
Gadowski Walenty ks.
Z historyi pedagogii. Czasy od początków chrześcijaństwa do końca średniowiecza. Napisał Ks. ... Zeszyt I—II. Odbitka z Przeglądu Powszechnego.
Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1889 (zesz. I) — 1890 (zesz. II),
w 8ce, str. 82; 97; zeszyt po kor. 1.
Czy wyszedł jeszcze zeszyt III?
Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol.