Nazwisko i imię:
Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876).
Tytuł:
Z dzieiow polskich zabawa historyczna w sposobie loteryi ułożona przez Jozefa Gackiego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. i druk. A. Brzeziny, 1827,
Opis/komentarz:
w 8ce, kart 3 nl. i 39, złp. 4. Jag. — Nar.
Całość:
Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876).
Z dzieiow polskich zabawa historyczna w sposobie loteryi ułożona przez Jozefa Gackiego.
Warszawa, nakł. i druk. A. Brzeziny, 1827,
w 8ce, kart 3 nl. i 39, złp. 4.
Jag. — Nar.