Nazwisko i imię:
Epoka lodowa.
Opis/komentarz:
ob. Lodowa epoka.
Całość:
Epoka lodowa.
ob. Lodowa epoka.