Nazwisko i imię:
Eliasz Radzikowski Stanisław (1869—1935).
Tytuł:
Z folklorystyki słowackiej.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Tow. Ludoznawczego, Druk. Ludowa, (1899),
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. 46. Jag. — Kórnik
Całość:
Eliasz Radzikowski Stanisław (1869—1935).
Z folklorystyki słowackiej.
Lwów, nakł. Tow. Ludoznawczego, Druk. Ludowa, (1899),
w 8ce większej, str. 46.
Jag. — Kórnik