Nazwisko i imię:
Dunajewski Julian (minister skarbu w Austrii; 1822—1907).
Tytuł:
Z obrazów parlamentu. Minister Dunajewski. (Przekł. K. Estreichera, z praskiej Politik. Odb. z Czasu).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Czasu, 1887,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 4. Czart. — Jag. — Ossol.
Całość:
Dunajewski Julian (minister skarbu w Austrii; 1822—1907).
Z obrazów parlamentu. Minister Dunajewski. (Przekł. K. Estreichera, z praskiej Politik. Odb. z Czasu).
Kraków, druk. Czasu, 1887,
w 8ce małej, str. 4.
Czart. — Jag. — Ossol.