Nazwisko i imię:
Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892).
Tytuł:
Żywoty sławnych Ormian w Polsce na pisał ... z portretem X. Stefanowicza Arcyb.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. W. Maniecki, druk. Zakł. Ossolińskich, 1856,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. VIII, 485 i 1 nl., złp. 16. Ak. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un.
Całość:
Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892).
Żywoty sławnych Ormian w Polsce na pisał ... z portretem X. Stefanowicza Arcyb.
Lwów, nakł. W. Maniecki, druk. Zakł. Ossolińskich, 1856,
w 8ce, str. VIII, 485 i 1 nl., złp. 16.
Ak. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. —
Pozn.TPN — Warsz.Un.