Nazwisko i imię:
Kantecki Klemens (właściwie: Piotr Klemens; 1851—1885).
Tytuł:
Z autografów Zakładu nar. im. Ossolińskich. (Nadb. z: Szkice i opowiadania).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Poznań, 1883),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 1 nl., 374—411. Ossol.
Całość:
Kantecki Klemens (właściwie: Piotr Klemens; 1851—1885).
Z autografów Zakładu nar. im. Ossolińskich. (Nadb. z: Szkice i opowiadania).
B. m. b. r. (Poznań, 1883),
w 8ce, str. 1 nl., 374—411.
Ossol.