Nazwisko i imię:
(Kantak Kazimierz; 1824—1886).
Tytuł:
Za duszę ś. p. Kazimierza Kantaka wielce zasłużonego delegata Tow. Tatrzańskiego na zabór pruski, posła i niezmordowanego szermierza spraw polskich w sejmie pruskim odbędzie się nabożeństwo żałobne w Sobotę dnia 15go Stycznia b. r., o godzinie 10tej rano w kościele OO. Jezuitów u św. Barbary na które wdzięczne Towarzystwo Tatrzańskie swych Członków i pobożną Publiczność zaprasza.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r.,
Opis/komentarz:
fol., karta 1 nl. Pozn.TPN
Całość:
(Kantak Kazimierz; 1824—1886).
Za duszę ś. p. Kazimierza Kantaka wielce zasłużonego delegata Tow. Tatrzańskiego na zabór pruski, posła i niezmordowanego szermierza spraw polskich w sejmie pruskim odbędzie się nabożeństwo żałobne w Sobotę dnia 15go Stycznia b. r., o godzinie 10tej rano w kościele OO. Jezuitów u św. Barbary na które wdzięczne Towarzystwo Tatrzańskie swych Członków i pobożną Publiczność zaprasza.
Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r.,
fol., karta 1 nl.
Pozn.TPN