Nazwisko i imię:
Bąkowski Teofil (dr z Baranowa).
Tytuł:
Z praktyki prywatnej: 1. Przyczynek do kazuistyki padaczki odruchowej, 2. Zęby spróchniałe przyczyną 9 miesięcy trwającej padaczki. Odb. z Przeglądu lekarskiego.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1890,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2. Jag
Całość:
Bąkowski Teofil (dr z Baranowa).
Z praktyki prywatnej: 1. Przyczynek do kazuistyki padaczki odruchowej, 2. Zęby spróchniałe przyczyną 9 miesięcy trwającej padaczki. Odb. z Przeglądu lekarskiego.
Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1890,
w 8ce, str. 2.
Jag