Nazwisko i imię:
Badeni Jan ks. T. J. (1858—1899).
Tytuł:
Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., druk., W. L. Anczyca i Sp., 1893,,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 506 i 1 nl., z ryciną, kor. 1.20, opr. 1.40. Czart. — Gdańsk — Jag. — Lub.Un. Kat.—Ossol. — toż. (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu XXXIX). Tamże, 1893, w 16ce, str. 4 nl., 320 i 2 nl. Ossol.
Całość:
Badeni Jan ks. T. J. (1858—1899).
Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego.
Kraków, nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., druk., W. L. Anczyca i Sp., 1893,,
w 16ce, str. 506 i 1 nl., z ryciną, kor. 1.20, opr. 1.40.
Czart. — Gdańsk — Jag. — Lub.Un. Kat.—Ossol.
— toż. (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu XXXIX). Tamże, 1893, w 16ce, str. 4 nl., 320 i 2 nl.
Ossol.