Nazwisko i imię:
Hirscher Jan Baptysta ks. (1788—1865).
Tytuł:
Żywot Najświętszéj Panny Bogurodzicy Maryi ku nauce i zbudowaniu niewiast i dziewic napisany przez ks. ... a przełożony na polskie w Zgromadzeniu Ks. Ks. Filipinów na Świętej Górze pod Gostyniem. Na Dochód Domu Sierót w Gostyniu.
Miejsce i rok wydania:
Grodzisk, nakładem tłumacza, czcionkami Augustyna Schmaedicke, 1855,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., III, 2 nl., 6—328, 1 nl. Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.TPN — Pozn.Un.
Całość:
Hirscher Jan Baptysta ks. (1788—1865).
Żywot Najświętszéj Panny Bogurodzicy Maryi ku nauce i zbudowaniu niewiast i dziewic napisany przez ks. ... a przełożony na polskie w Zgromadzeniu Ks. Ks. Filipinów na Świętej Górze pod Gostyniem. Na Dochód Domu Sierót w Gostyniu.
Grodzisk, nakładem tłumacza, czcionkami Augustyna Schmaedicke, 1855,
w 8ce, str. 2 nl., III, 2 nl., 6—328, 1 nl.
Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.TPN — Pozn.Un.