Nazwisko i imię:
Hahn Wiktor (1871—1959).
Tytuł:
Żywoty Plutarcha wobec Arystotelesa ,,Αϑηναίων Πολιτεία”. (Odb. ze Sprawozdania Dyr. Lwowskiego Gimnazjum im. Franciszka Józefa za r. 1896).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, I Związkowa Drukarnia, 1896,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 55, 1 nl., kor. 1.20. Ak. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Ossol. — Pozn.TPN (?) — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Hahn Wiktor (1871—1959).
Żywoty Plutarcha wobec Arystotelesa ,,Αϑηναίων Πολιτεία”. (Odb. ze Sprawozdania Dyr. Lwowskiego Gimnazjum im. Franciszka Józefa za r. 1896).
Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, I Związkowa Drukarnia, 1896,
w 8ce, str. 2 nl., 55, 1 nl., kor. 1.20.
Ak. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Ossol. — Pozn.TPN (?) — Tor.Ks.M. — Tor.Un. —
Wrocł.Un.